من انتقاد دارم می دونم که منتشر نمی کنید

چرا باید تنها در ایران قرارداد بسته بشه ؟ به نظر من موسسه شما به اندازه ای اعتبار داره که حتی نیاز به قرارداد نباشه . چرا باید من نتونم در ماه ژانویه وقت بگیرم و تا بخوام اقدام کنم پر بشه و کارم را به ماه فوریه انداختید. من که خودم قبول کردم مستقیما با استانبول قرارداد ببندم و هزینه واریز کنم. به نظر من شما سختگیری شما از خود من بیشتره من میتونستم ژانویه بیام و تنها به خاطر اینکه در تهران کسی نداشتم قرارداد ببنده کارم افتاد به ماه بعد.

سعیده اسماعیل آبادی


دیدگاه ها غیر فعال شده اند

گذرواژه را فراموش کردید؟
نام کاربری باید منحصر به فرد باشد و شما نمیتوانید در آینده آن را تغییر دهید
ما از ایمیل شما برای فرستادن یک پسورد امن استفاده میکنیم