گلوبال کادرو گفت سه روزه انجام میده 2 روزه تمام کرد

چیزی که برام جالب بود این بود که گلوبال کادرو وقتی یک تعهد می دهد بهتر از ان را عمل می کند به عنوان مثال به ما گفتند 3 روزه تعهد می کنیم و 2 روزه انجام دادند. خواستم هم تشکر کنم و هم تاکید کنم واقعا دفتر تهران و دانمارک این موسسه همکاری خوبی با ما داشتند fmoghadam@yahoo.com


دیدگاه ها غیر فعال شده اند

گذرواژه را فراموش کردید؟
نام کاربری باید منحصر به فرد باشد و شما نمیتوانید در آینده آن را تغییر دهید
ما از ایمیل شما برای فرستادن یک پسورد امن استفاده میکنیم