آیا اگر در خارج از ترکیه( ایران یا کشوری دیگر) ازدواج کرده باشد میتواند در ترکیه اقدام به طلاق نماید؟

طلاق در کشور ترکیه ثبت طلاق روندی است که مراحل و مدارک مختلفی دارد، و با توجه به شرایطتان و اینکه در...

ادامه مطلب