شهروندی ترکیه با سرمایه گذاری

سیر تحولی قوانین شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری

Rate this post

قبل از تاریخ 31 شهریور 1397، شرایط اخذ شهروندی ترکیه به صورت زیر بوده است:

الف) سرمایه گذاری ثابت حداقل 2.000.000 دلار آمریکا یا معادل ارزی آن و کسب گواهی انطباق (TSE) صادره ، توسط وزارت صنعت و فناوری

ب) خرید ملکی غیر منقول به ارزش حداقل 1.000.000 دلار آمریکا یا  معادل ارز خارجی و انتقال سند در سازمان ثبت اسناد املاک ترکیه، به نام فرد با قید عدم فروش به مدت 3 سال به شرط صدور گواهی انطباق توسط وزارت محیط زیست و شهرسازی ترکیه

ج) ایجاد اشتغال برای 100 شهروند ترک، با تأیید وزارت “خانواده، کار و خدمات اجتماعی” ترکیه

د) سپرده بانکی با حداقل مبلغ 3.000.000 دلار آمریکا یا معادل آن به ارزهای دیگر در یکی از بانک های دولتی یا غیر دولتی ترکیه به شرط تعهد به نگهداری سپرده به مدت سه سال و کسب گواهی تأیید صادره از سوی شورای عالی نظارت بر بانک های ترکیه (BDDK)

ه) خرید یکی از اوراق های مشتقه دولتی به مبلغ 3.000.000 دلار آمریکا یا معادل آن به ارزهای دیگر به شرط عدم واگذاری به مدت 3 سال و کسب گواهی انطباق صادره توسط وزارت دارایی و خزانه داری ترکیه

و) خرید سهم مشارکت و افتتاح سپرده به مبلغ 3.000.000 دلار آمریکا، در صندوق سرمایه گذاری اموال غیر منقول یا صندوق سرمایه گذاری مشارکت در کارآفرینی به مدت 3 سال با تأیید شورای نظارت بر بازار سرمایه

قانون جدید شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری

اما در تاریخ 22/09/ 2018 (31شهریور 1397) قانون دیگری در مورد شهروندی از طریق سرمایه گذاری در کشور ترکیه وضع گردید.

که طبق این قانون سرمایه گذاران خارجی می توانند شهروندی ترکیه را در شرایط استثنایی و ویژه ای به دست آورند.

در تاریخ 22/09/ 2018 و با حکم ریاست جمهوری ترکیه مقررات اصلاحی جدید در مورد مقادیر مندرج در ماده 20 مقرره در اجرای این قانون آورده شده است.

الف) سرمایه گذاری ثابت حداقل 500.000 دلار آمریکا یا معادل ارزی آن و کسب تأییدیه از سازمان نظارت بر استانداردهای ترکیه (TSE) صادره، توسط وزارت “صنعت و فناوری”

ب) خرید املاک غیر منقول به ارزش حداقل 250.000 دلار آمریکا یا معادل ارزی آن و انتقال سند در سازمان ثبت اسناد املاک ترکیه، به نام فرد با قید عدم فروش به مدت 3 سال به شرط تأیید توسط وزارت “محیط زیست و شهرسازی” ترکیه

ج) ایجاد اشتغال برای 50 شهروند ترک، با تأیید وزارت “خانواده، کار و خدمات اجتماعی” ترکیه

د) سپرده بانکی با حداقل مبلغ 500.000 دلار آمریکا یا معادل ارزی آن در یکی از بانک های دولتی یا غیر دولتی ترکیه به شرط تعهد به نگهداری سپرده به مدت سه سال و کسب گواهی تأیید صادره از سوی “سازمان نظارت بر بانک های ترکیه (BDDK)”

ه) خرید یکی از اوراق مشتقه دولتی به مبلغ 500.000 دلار امریکا یا معادل ارزی آن به شرط عدم واگذاری به مدت 3 سال و کسب گواهی انطباق صادره توسط وزارت “دارایی و خزانه داری” ترکیه

و) خرید سهم مشارکت و افتتاح سپرده به مبلغ 500.000 دلار آمریکا یا معادل ارزی آن، در صندوق سرمایه گذاری اموال غیر منقول یا صندوق سرمایه گذاری مشارکت در کارآفرینی به مدت 3 سال با تأیید “شورای نظارت بر بازار سرمایه”

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *