ترکیه همسایه شمال غربی ایران با آداب و سنن و دین مشترک در طول دسته کم یکصد سال گذشته، کشوری دوست و جذاب برای ایرانیان بوده است. اقتصاد پویا در دو دهه اخیر و جهت گیری دولت های این کشور به ویژه در شرایط سخت تحریم های بین المللی و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، این کشور را به مقصد مناسبی برای مهاجرت و زندگی قرار داده است. بسیاری از تجار و بازرگانان ایرانی به قصد کسب و کار و تجارت و واردات به مقصد ایران در طول این سال ها از این فرصت بهره جسته و در مقابل نقش خود را نیز برای کمک به اقتصاد این کشور ایفا نموه اند. این امر رابطه متقابل اتباع دیگر کشورها را به طور اعم و ایرانیان را به طور اخص با کشور ترکیه تبدیل به یک رابطه برد برد نموده است که از این منظر هر دو منافع شایانی برده اند.

مفاهیمی چون تابعیت و شهروندی در جهان امروز به کلی دگرگون شده و به تبع آن کشورهای جهان با تغییر دیدگاه خود از دید امیت محور به دید پذیرش شهروندان جدید و کمک به اقتصاد کشور خود بهره جسته اند. کشور ترکیه به این مهم توجه ویژه ای داشته و با ساختارهای اداری که عمدتا الگو گرفته از جهان مدرن بوده است توانسته است سازوکار مناسبی برای پذیرش شهروندان جدید به لحاظ حقوقی و بین المللی پیاده سازی نماید. که آخرین آن تغییرات قانونی مصوب در شهریورماه 1397 و تقلیل حداقل های تعیین شده برای اعطای شهروندی با سرمایه گذاری در این کشور می باشد. که با در نظر داشتن امتیازات ویژه ای مثل عدم نیاز به دانستن زبان ترکی و عدم نیاز به امتحان قوانین ترکیه که در برخی کشورها به عنوان پیش نیاز قبول شهروندی می باشد، ترکیه را در صدر کشورهایی قرار داده است که خارجیان آن را مقصد مناسبی برای اخذ تابعیت آن می یابند.

همچنین برای تهیه نسخه چاپی این کتاب می توانید از طریق شعب مؤسسه
بین المللی گلوبال کادرو در ایران و یا استانبول اقدام به سفارش کتاب نمایید.

شماره دفتر تهران : 22383743-021  و 9641954 – 0912

شماره دفتر استانبول : 2122124401- 0090  و  5537124401 – 0090