ترجمه رسمی در ترکیه

ترجمه مدارک شرکتها، روزنامه رسمی، گزارشات حسابرسی، اسناد مناقصه و گمرکی

Rate this post

شرکت ها و سازمان های ثبت شده در ایران در صورت تمایل به همکاری با شرکت های خارجی، ثبت شعبه در کشورهای خارجی، شرکت در همایش های بین المللی و مواردی از این قبیل، نیاز دارند تا مدارک و اسناد شرکت خود را برای ارسال و استفاده در کشور دیگر ترجمه رسمی و تأیید کنند. با توجه به اینکه ترجمه این اسناد و مدارک بسیار حساس و دقیق است باید کار ترجمه این اسناد را به دارالترجمه های رسمی مورد اعتماد قوه قضاییه بسپارید سپس توسط دادگستری و امور خارجه ترجمه را تأیید کنید. این اسناد شامل: اسناد مالی، ترازنامه ها، اساسنامه ها، صورتجلسات، آگهی های رسمی، گواهی نامه ها، اسناد بیمه، اوراق سهام، اوراق مالیاتی و .. می باشند. در ادامه جند نمونه از اسناد و مدارک شرکتی و نحوه ترجمه و تأیید آنها آورده شده است.

ترجمه روزنامه رسمی شرکت:

زمانی که برای ثبت شرکت اقدام می کنید، بعد از ثبت شرکت و اتمام مراحل کار باید یک روزنامه رسمی به نام آگهی تأسیس نیز منتشر کنید که یک نسخه از این روزنامه به هیئت مدیره شرکت ثبت شده داده می شود. روزنامه های رسمی شرکت ها بر روی برگه A3 چاپ می شود که نسخه اصلی آن مهر ندارد. شرکت ها انواع مختلفی از روزنامه های رسمی دارند مانند: روزنامه رسمی آگهی تأسیس، آگهی ثبت شرکت، آگهی تغییرات (تغییر نام و آدرس) ، آگهی تصمیمات و … .

موارد و شرایطی وجود دارد که نیاز است تا روزنامه رسمی شرکت توسط مترجم رسمی ترجمه و به تأیید برسد. به طور مثال انتقال شرکتی ثبت شده در ایران به خارج از کشور، ثبت شعبه در کشور های خارجی، قرارداد با شرکت های خارجی، شرکت در مزایده ها و مناقصه های خارجی، افرادی که به قصد مهاجرت کاری دارند برای اثبات وجود شرکتشان به ترجمه رسمی روزنامه رسمی شرکت نیاز دارند. برای تأیید روزنامه رسمی، به اصل روزنامه رسمی یا کپی برابر اصل آن توسط سازمان روزنامه رسمی نیاز است.

ترجمه رسمی قرارداد شرکت ها:

شرکت ها و سازمان ها برای انجام کارهایی نظیر بازرگانی، تجارت، صادرات و واردات، ثبت شعبه در خارج از کشور، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، شرکت در همایش ها و نمایشگاه های بین المللی و … نیاز به عقد قرارداد دارند و باید این قرار داد را به صورت رسمی ترجمه کنند.

قراردادها به صورت های مختلفی تنظیم می شوند. دسته ای از قراردادها که بین دو شرکت ایرانی و خارجی تنظیم می شوند. اگر به زبان خارجی و در کشوری خارجی باشند، باید مهر هر دو طرف شرکت ایرانی و خارجی و یا فقط طرف ایرانی را داشته باشد. تا بتوان آن را در ایران ترجمه رسمی کرد. و اگر به هر دو زبان تنظیم شود، باید مهر و امضا اتاق بازرگانی را داشته باشد، تا بتوان آن را تأیید کرد. دسته ای از قراردادها بین دو شرکت ایرانی بسته می شود که باید مهر هر دو طرف را داشته باشد. و به هنگام تأیید ارائه روزنامه رسمی دو شرکت الزامی است.

قرارداد شرکت های دولتی را در صورت احراز اصالت با مهر و امضا می توان ترجمه و تأیید کرد.

قرارداد شرکت های غیر دولتی و اشخاص حقوقی با مهر و امضا شرکت مذکور و ارائه روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است.

قراردادهایی که شرکت های خصوصی ایرانی به زبان غیر فارسی در ایران تنظیم می کنند قابل ترجمه و تأیید نیستند.

ترجمه بارنامه و اسناد صادرات و واردات و اسناد گمرکی:

بارنامه های گمرکی و اسناد مربوط به صادرات و واردات یا رونوشت برابر اصل اسناد مذکور، باید مهر سازمان صادر کننده به طور مثال مهر گمرک یا سازمان هواپیمایی کشور یا سازمان بنادر و کشتیرانی یا وزارت راه و ترابری را داشته باشند تا قابل ترجمه و تأیید رسمی باشند.

بارنامه و قرارداد شرکت های خصوصی که به صادرات و واردات مربوط می شود، در صورت داشتن مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است.

ترجمه اساسنامه و صورتجلسه و اظهارنامه شرکت ها:

اصل یا کپی برابر اصل اساسنامه و اظهارنامه مؤسسات و شرکت های غیر دولتی به همراه مهر برجسته سازمان ثبت شرکت ها بر روی تمام صفحات، قابل ترجمه و تأیید است. (باید توجه داشت که مهر ثبت شرکت ها در اکثر شهرستانها استامپی می باشد.) صورتجلساتی که باید در روزنامه رسمی منتشر شوند مانند: تغییر اساسنامه شرکت، تغییر شرکا، تغییر نام، با ارائه آگهی درج شده در روزنامه رسمی شرکت یا کپی برابر اصل آن با مهر شرکت قابل ترجمه و تأیید است. همچنین صورت جلسات عادی با تأیید امضا مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و ارائه روزنامه اصلی قابل ترجمه و تأیید است. صورت جلسات مربوط به سهام با مهر اداره ثبت شرکت ها قابل تأیید است.

ترجمه اوراق سهام شرکت های تجارتی:

برای ترجمه و تأیید اوراق سهام باید این اوراق با نام سهامدار و نقل و انتقالات سهام به همراه مهر و امضا مجاز اساسنامه و ارائه آگهی روزنامه رسمی باشند. تا بتوان آن ها را ترجمه و تأیید کرد. سهام اوراق مشارکتی که مشخصات ندارند قابل ترجمه و تأیید نیستند. اوراق سهامی که صادر شده از سازمان بورس اوراق بهادر هستند با مهر و امضای سازمان مذکور قابل ترجمه و تأییدند.

ترجمه گواهی مالیاتی و ترازنامه:

گواهی های مالیاتی را در صورت داشتن مهر و امضا ممیز مالیاتی می توان ترجمه و تأیید کرد.

ترجمه و تأیید ترازنامه شرکت های دولتی با داشتن تأییدیه سازمان حسابرسی انجام می گیرد. در خصوص ترازنامه شرکت های غیر دولتی اگر این ترازنامه توسط شرکت ها و مؤسسات حسابرسی بررسی شده باشد، ارائه روزنامه رسمی مؤسسه و شرکت حسابرسی الزامی است. و اگر ترازنامه توسط حسابدار دارای کارت حسابرسی بررسی شده باشد، ارائه نامه از سازمان حسابرسی، امضای حسابرس با تجربه و خبره و ارائه تأییدیه انجمن حسابرسان خبره الزامی است. با رعایت موارد گفته شده ترازنامه شرکت های غیر دولتی قابل ترجمه و تأیید رسمی می باشند.

توجه داشته باشید که شرکت های حسابرسی در صورتی می توانند تراز مالیاتی و سود و زیان شرکت های غیر دولتی را تعیین کنند که مجوز حسابرسی و روزنامه رسمی داشته باشند. و در هنگام ترجمه و تأیید باید روزنامه رسمی را ارائه بدهند.

ترجمه کارت اقتصادی و کارت بازرگانی:

برای ترجمه و تأیید کارت اقتصادی باید مدرک دارای مهر و امضای وزارت اقتصاد و دارایی باشد.

ارائه اصل دفترچه بازرگانی و رونوشت برابر اصل آن به همراه اصل کارت بازرگانی، برای ترجمه و تأیید کارت بازرگانی الزامی است.

ترجمه اسناد و مدارک شرکت ها کاری بسیار دقیق و حساس می باشد و به دارالترجمه و مترجمان خبره ای نیاز است. دارالترجمه گلوبال کادرو ایرانیان در زمینه ترجمه رسمی اسناد و مدارک شرکت ها بسیار دقیق عمل کرده و مدارک و اسناد شما را به بهترین نحو ممکن و بدون مشکل در سریعترین زمان ترجمه کرده و در اختیارتان قرار می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *